„Digital wellbeing w nowej rzeczywistości”– kompleksowy program równowagi cyfrowej dla pracowników

Za nami „stary” świat, przed nami „new normal”. Nie ma już tego, co było, a to, co będzie dopiero się tworzy. Inaczej odpoczywamy, uczymy się, podróżujemy i utrzymujemy relacje. Inaczej też pracujemy. Zmienia się cała kultura organizacyjna. Praktycznie całe środowisko pracy zostało zastąpione środowiskiem wirtualnym. Nowe modele biznesowe. Nowe modele pracy. Nowe sposoby komunikacji.  Ale new normal to także brak kontaktów towarzyskich i dobrych relacji z firmą i współpracownikami. Brak swobodnego przepływu pomysłów, idei i doświadczeń bezpośrednio wpływa na obniżenie kreatywności i innowacyjności w zespołach. Do tego dochodzi niepewność jutra. Izolacja. Epidemie depresji i wypalenia.

Rodzą się więc wyzwania związane nie tylko z przyspieszoną cyfryzacją, ale przede wszystkim z transformacją miejsc pracy, nową kulturą organizacyjną, a także utrzymaniem work-life balance oraz kondycji psychicznej oraz zdrowia pracowników.

 Największe wyzwania związane z pracą zdalną to:

 • Utrudniona komunikacja
 • Utrudniona organizacja pracy
 • Izolacja, samotność i poczucie wyobcowania
 • Nieustający workflow, brak work-life balance
 • Multitasking 
 • Digital & zoom fatigue
 • Utrudniona integracja  – brak nieformalnych kontaktów towarzyskich 
 • Brak ruchu
 • Problemy emocjonalne (narastający niepokój i lęk)

 

Pomogę Twojej firmie zadbać o dobrostan i mental health pracowników w nowej rzeczywistości

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości to wyzwanie, które wymaga zarówno od menadżerów jak i pracowników nabycia zupełnie nowych umiejętności. Chcąc pomóc w zdobyciu tych nowych kompetencji stworzyłam kompleksowy program „Digital Wellbeing w nowej rzeczywistości„, który jest holistycznym programem w zakresie równowagi cyfrowej i dobrostanu pracowników w nowej rzeczywistości.

Program oparty jest na moim autorskim modelu „Digital Wellbeing Model Canvas” uwzględniającym najlepsze praktyki z zakresu psychologii pozytywnej oraz psychologii i filozofii szczęścia.

Model cyfrowego dobrostanu „Digital Wellbeing Model Canvas” składa się z następujących elementów”

=

Emocje i praca z emocjami

Zbudowanie kompetencji inteligencji emocjonalnej, aby umieć radzić sobie z własnymi emocjami oraz z emocjami innych. Podstawą jest nauczenie się świadomego rozpoznawania palety włąsnych emocji i akceptacji emocji trudnych (lęk, strach, żal, smutek, rozgoryczenie, nienawiść, apatia). Drugim i niezwykle ważnym krokiem jest świadoma praca z emocjami pozytywnymi, czyli wzmacnianie i kultywowania poszerzających emocji pozytywnych takich jak radość, wdzięczność, entuzjazm, fascynacja, życzliwość, zaufanie, serdeczność czy ciekawość. 

=

Relacje

Budowanie i kultywowanie relacji to jeden z ważniejszych elementów poczucia zadowolenia i satysfakcji z pracy. Jesteśmy istotami społecznymi i jedną z naszych naturalnych potrzeb jest bycie w relacji oraz utrzymywanie i wzmacnianie więzi. Potrzebujemy zarówno otrzymywać wsparcie jak i dawać wsparcie innym osobom. 

Z osobami w pracy spędzamy większość swojego czasu. Atmosfera w pracy jest więc kluczowa dla dobrego samopoczucia oraz wydajności. Relacje w pracy to nie tylko stosunki z kolegami i koleżankami. Tak samo istotne są relacje z przełożonymi oraz relacje z dostawcami i odbiorcami. Liczy się całokształt związków i stosunków międzyludzkich w ramach całej organizacji.

=

Ruch

Aktywność fizyczna, mikroaktywności i przekąski ruchowe jako niezbędny element równoważący siedzący tryb pracy zdalnej

=

Work-life balance

Konieczność zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz umiejętność podzielenia czasu na 3 najważniejsze obszary (Praca – Dom/Rodzina/Relacje – Ja)

=

Sens i wartości

Kluczowe dla pracowników staje się autentycznne przekonanie o tym, iż nasza praca ma sens, służy większemou dobru i niesie ze sobą pozytywne zmiany dla ludzi i świata.

=

Komunikacja wewnętrzna

Zbudowanie nowych metod komunikacji oraz podwyższenie kompetencji w zakresie komunikacji staje się niezbędnym elementem efektywnie pracujących zespołów zdalnych. Przy nowych metodach komunikacji powinniśmy zadbać o to, aby wszyscy czuli się widzialni, usłyszani, zrozumiani i docenieni. Przy spotkaniach online bardzo łatwo można zgubić bowiem subtelne szczegóły dotyczące komunikacji. Jednym z największych problemów i wyzwań pracy zdalnej jest zjawisko nazwane Digital i Zoom Fatigue.

=

Zaangażowanie i osiągnięcia

Potrzeba docenienia, bycia widzianym i poczucie sprawczości stają się jeszcze ważniejsze w przypadku pracy na odległość ze względu na brak kontaktu face-to-face i poczucie bycia „niewidzialnym”. Niezwykle ważne dla osiągania ponadprzeciętnych wyników jest umiejętność pracy w stanie “flow”, a także poczucie bezpieczeństwa wyrażonego między innymi w kulcie akceptacji porażek i traktowanie ich jako lekcji i doświadczeń, a nie nieodwracalnych błędów.

=

Zdrowie i dobrostan

Elementem spajającym wszystkie pozostałe elementy jest dbanie o siebie w duchu self-love i self-care i zdobycie kompetencji w zakresie zarządania swoimi zasobami oraz energią w celu zachowania zdrowia i dobrostanu. Troska o ciało i dbanie o swój dobrostan przekłada się bezpośrednio na zwiększone zdolności umysłowe. Wykonując pracę umysłową musimy więc w pierwszej kolejności zadbać o ciało. 

 

Program „Digital Wellbeing w nowej rzeczywistości” jest realizowany w 3 wariantach:

 • Intensive (2-miesięczny program, 8 modułów – cykl warsztatów online, które odbywają się co tydzień)
 • Mid-Intensive (4-miesięczny program, 8 modułów – cykl warsztatów online, które odbywają się co 2 tygodnie)
 • Regular (8-miesięczny program, 8 modułów, – cykl warsztatów online, które odbywają się co miesiąc)

pracownicy są najważniejsi

Więcej informacji o digital wellbeing i równowadze cyfrowej oraz praktyczne porady na temat wdrożenie „Digital Wellbeing Model Canvas” znajduje się w artykule na moim blogu pt”Wellbeing w pracy – jak zadbać o pracowników w nowej rzeczywistości”

Przygotowałam także 40-minutowe bezpłatne szkolenie „Digital wellbeing pracowników zdalnych i hybrydowych„, które możesz pobrać tutaj

Zapraszam także do kontaktu oraz na spotkanie online lub offline, podczas którego pomogę w rozwiązaniu wyzwań związanych z mental health i dobrostanem pracowników oraz integracją, komunikacją i motywacją zespołów zdalnych i rozproszonych (hybrydowych).

Jako Chief Happiness Officer i orędowniczka idei „pracoszczęścia” pomagam podnieść poziom szczęścia w pracy, aby zwiększyć kreatywność i innowacyjność zespołów oraz zapobiec wypaleniu i rotacji pracowników. Jestem zafascynowana podnoszeniem  poziomu szczęścia poprzez wdrażanie technik psychologii pozytywnej, psychologii szczęścia, filozofii Tu i Teraz oraz mądrości Wschodu. Ukończyłam kursy Psychologii Pozytywnej na UW oraz kurs „Positive Psychology & Wellbeing” na Uniwersytecie Yale w USA. Aktualnie jestem słuchaczką prestiżowych studiów „Happiness Studies Academy ” prowadzonych przez największy na świecie autorytet w dziedzinie teorii i praktyki szczęścia – Profesora Harvardu Tal Ben-Shahar.

Napisz do mnie

Nowe pole

10 + 5 =

Praktyczny trening budowania dobrostanu już 24 września!