„Digital wellbeing w nowej rzeczywistości” 2-miesięczny program

Pomogę Twojej firmie zadbać o dobrostan i mental health pracowników w nowej rzeczywistości

Za nami „stary” świat, przed nami „new normal”. Nie ma już tego, co było, a to, co będzie dopiero się tworzy. Praktycznie całe środowisko pracy zostało zastąpione środowiskiem wirtualnym. Nowe modele biznesowe. Nowe modele pracy. Nowe sposoby komunikacji.  Ale new normal to także brak kontaktów towarzyskich i dobrych relacji z firmą i współpracownikami. Brak swobodnego przepływu pomysłów, idei i doświadczeń. Izolacja. Niepewność jutra. Epidemie depresji i wypalenia.

Funkcjonowanie w „nowej rzeczywistości wymaga zarówno od menadżerów jak i pracowników nabycia zupełnie nowych umiejętności. Chcąc pomóc w przystosowaniu do nowej rzeczywistości i zdobyciu tych nowych kompetencji stworzyłam 2-miesięczny program „Digital Wellbeing„, który jest kompleksowym programem w zakresie równowagi cyfrowej i dobrostanu pracowników w „new normal”.

Program oparty jest na moim autorskim modelu „Digital Wellbeing Model Canvas” uwzględniającym najlepsze praktyki z zakresu psychologii pozytywnej oraz psychologii i filozofii szczęścia.

 

Model cyfrowego dobrostanu „Digital Wellbeing Model Canvas” składa się z następujących elementów”

=

Emocje i praca z emocjami

Zbudowanie kompetencji inteligencji emocjonalnej, aby umieć radzić sobie z własnymi emocjami oraz z emocjami innych. Podstawą jest nauczenie się świadomego rozpoznawania palety włąsnych emocji i akceptacji emocji trudnych (lęk, strach, żal, smutek, rozgoryczenie, nienawiść, apatia). Drugim i niezwykle ważnym krokiem jest świadoma praca z emocjami pozytywnymi, czyli wzmacnianie i kultywowania poszerzających emocji pozytywnych takich jak radość, wdzięczność, entuzjazm, fascynacja, życzliwość, zaufanie, serdeczność czy ciekawość. 

=

Relacje

Budowanie i kultywowanie relacji to jeden z ważniejszych elementów poczucia zadowolenia i satysfakcji z pracy. Jesteśmy istotami społecznymi i jedną z naszych naturalnych potrzeb jest bycie w relacji oraz utrzymywanie i wzmacnianie więzi. Potrzebujemy zarówno otrzymywać wsparcie jak i dawać wsparcie innym osobom. 

Z osobami w pracy spędzamy większość swojego czasu. Atmosfera w pracy jest więc kluczowa dla dobrego samopoczucia oraz wydajności. Relacje w pracy to nie tylko stosunki z kolegami i koleżankami. Tak samo istotne są relacje z przełożonymi oraz relacje z dostawcami i odbiorcami. Liczy się całokształt związków i stosunków międzyludzkich w ramach całej organizacji.

=

Ruch

Aktywność fizyczna, mikroaktywności i przekąski ruchowe jako niezbędny element równoważący siedzący tryb pracy zdalnej

=

Work-life balance

Konieczność zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz umiejętność podzielenia czasu na 3 najważniejsze obszary (Praca – Dom/Rodzina/Relacje – Ja)

=

Sens i wartości

Kluczowe dla pracowników staje się autentycznne przekonanie o tym, iż nasza praca ma sens, służy większemou dobru i niesie ze sobą pozytywne zmiany dla ludzi i świata.

=

Komunikacja wewnętrzna

Zbudowanie nowych metod komunikacji oraz podwyższenie kompetencji w zakresie komunikacji staje się niezbędnym elementem efektywnie pracujących zespołów zdalnych. Przy nowych metodach komunikacji powinniśmy zadbać o to, aby wszyscy czuli się widzialni, usłyszani, zrozumiani i docenieni. Przy spotkaniach online bardzo łatwo można zgubić bowiem subtelne szczegóły dotyczące komunikacji. Jednym z największych problemów i wyzwań pracy zdalnej jest zjawisko nazwane Digital i Zoom Fatigue.

=

Zaangażowanie i osiągnięcia

Potrzeba docenienia, bycia widzianym i poczucie sprawczości stają się jeszcze ważniejsze w przypadku pracy na odległość ze względu na brak kontaktu face-to-face i poczucie bycia „niewidzialnym”. Niezwykle ważne dla osiągania ponadprzeciętnych wyników jest umiejętność pracy w stanie “flow”, a także poczucie bezpieczeństwa wyrażonego między innymi w kulcie akceptacji porażek i traktowanie ich jako lekcji i doświadczeń, a nie nieodwracalnych błędów.

=

Zdrowie i dobrostan

Elementem spajającym wszystkie pozostałe elementy jest dbanie o siebie w duchu self-love i self-care i zdobycie kompetencji w zakresie zarządania swoimi zasobami oraz energią w celu zachowania zdrowia i dobrostanu. Troska o ciało i dbanie o swój dobrostan przekłada się bezpośrednio na zwiększone zdolności umysłowe. Wykonując pracę umysłową musimy więc w pierwszej kolejności zadbać o ciało. 

 

Richard Branson twierdzi, że myślenie firm, iż powinny najbardziej  dbać o klientów jest błędne. Powinniśmy dbać o pracowników, a oni zatroszczą się o klientów. 

pracownicy są najważniejsi

Więcej informacji o digital wellbeing i równowadze cyfrowej oraz praktyczne porady na temat wdrożenie „Digital Wellbeing Model Canvas” znajduje się w artykule na moim blogu pt”Wellbeing w pracy – jak zadbać o pracowników w nowej rzeczywistości”

Przygotowałam także 40-minutowe bezpłatne szkolenie „Digital wellbeing pracowników zdalnych i hybrydowych„, które możesz pobrać tutaj

Zapraszam także do kontaktu oraz na spotkanie online lub offline, podczas którego pomogę w rozwiązaniu wyzwań związanych z mental health i dobrostanem pracowników oraz integracją, komunikacją i motywacją zespołów zdalnych i rozproszonych (hybrydowych).

Jako Chief Happiness Officer i orędowniczka idei „pracoszczęścia” pomagam podnieść poziom szczęścia w pracy, aby zwiększyć kreatywność i innowacyjność zespołów oraz zapobiec wypaleniu i rotacji pracowników. Jestem zafascynowana podnoszeniem  poziomu szczęścia poprzez wdrażanie technik psychologii pozytywnej, psychologii szczęścia, filozofii Tu i Teraz oraz mądrości Wschodu. Ukończyłam kursy Psychologii Pozytywnej na UW oraz kurs „Positive Psychology & Wellbeing” na Uniwersytecie Yale w USA. Aktualnie jestem słuchaczką prestiżowych studiów „Happiness Studies Academy ” prowadzonych przez największy na świecie autorytet w dziedzinie teorii i praktyki szczęścia – Profesora Harvardu Tal Ben-Shahar.

Napisz do mnie

Nowe pole

11 + 13 =

Szkolenia, testy i poradniki - zobacz co dla Ciebie przygotowałam i pobierz darmowe materiały!