DIGITAL WELLBEING – kompleksowy program równowagi cyfrowej

Nastała era nowej, postpandemicznej rzeczywistości. Inaczej odpoczywamy, uczymy się i utrzymujemy relacje. Inaczej też pracujemy. Praktycznie całe środowisko pracy zostało zastąpione środowiskiem wirtualnym. Nowe modele biznesowe. Nowe modele pracy. Nowe sposoby komunikacji.

Ale new normal to także brak kontaktów towarzyskich i dobrych relacji z firmą i współpracownikami. Brak swobodnego przepływu pomysłów, idei i doświadczeń bezpośrednio wpływa na obniżenie kreatywności i innowacyjności. Rodzą się wyzwania związane nie tylko z przyspieszoną cyfryzacją, ale przede wszystkim z transformacją miejsc pracy, nową kulturą organizacyjną, zarządzaniem zmianą, a także utrzymaniem work-life balance oraz kondycji psychicznej oraz zdrowia psychicznego pracowników.

Nowoczesne firmy chcące przyciągnąć i utrzymać u siebie najlepsze talenty muszą wychodzić poza standard. Pracoszczęście, Wellbeing i dbanie o Mental Health i holistyczny dobrostan pracowników to nie jest już tylko benefit i modne “słowo-wydmuszka”. To konieczność. Nowa Filozofia.

Pomogę Twojej firmie zadbać o dobrostan i mental health pracowników w nowej rzeczywistości

 

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości to wyzwanie, które wymaga zarówno od menadżerów jak i pracowników nabycia zupełnie nowych umiejętności. W czasie błyskawicznego rozwoju automatyki, robotyki, AI, machine learning i metaversum kluczowe stają się kompetencje miękkie, które nigdy nie zostaną zastąpione przez komputery.

 

Chcąc pomóc w zdobyciu tych nowych kompetencji stworzyłam kompleksowy program Digital Wellbeing, który jest holistycznym programem w zakresie równowagi cyfrowej i dobrostanu pracowników w nowej rzeczywistości. Jest on oparty jest na autorskim modelu „Digital Wellbeing Model Canvas” uwzględniającym najlepsze praktyki z zakresu psychologii pozytywnej oraz psychologii i filozofii szczęścia.

Ewa Chojecka Pracownia Życia

 

Model cyfrowego dobrostanu „Digital Wellbeing Model Canvas”

=

Emocje i praca z emocjami

Zbudowanie kompetencji inteligencji emocjonalnej, aby umieć radzić sobie z własnymi emocjami oraz z emocjami innych. Podstawą jest nauczenie się świadomego rozpoznawania palety włąsnych emocji i akceptacji emocji trudnych (lęk, strach, żal, smutek, rozgoryczenie, nienawiść, apatia). Drugim i niezwykle ważnym krokiem jest świadoma praca z emocjami pozytywnymi, czyli wzmacnianie i kultywowania poszerzających emocji pozytywnych takich jak radość, wdzięczność, entuzjazm, fascynacja, życzliwość, zaufanie, serdeczność czy ciekawość. 

=

Relacje

Budowanie i kultywowanie relacji to jeden z ważniejszych elementów poczucia zadowolenia i satysfakcji z pracy. Jesteśmy istotami społecznymi i jedną z naszych naturalnych potrzeb jest bycie w relacji oraz utrzymywanie i wzmacnianie więzi. Potrzebujemy zarówno otrzymywać wsparcie jak i dawać wsparcie innym osobom. 

Z osobami w pracy spędzamy większość swojego czasu. Atmosfera w pracy jest więc kluczowa dla dobrego samopoczucia oraz wydajności. Relacje w pracy to nie tylko stosunki z kolegami i koleżankami. Tak samo istotne są relacje z przełożonymi oraz relacje z dostawcami i odbiorcami. Liczy się całokształt związków i stosunków międzyludzkich w ramach całej organizacji.

=

Ruch

Aktywność fizyczna, mikroaktywności i przekąski ruchowe jako niezbędny element równoważący siedzący tryb pracy zdalnej

=

Work-life balance

Konieczność zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz umiejętność podzielenia czasu na 3 najważniejsze obszary (Praca – Dom/Rodzina/Relacje – Ja)

=

Sens i wartości

Kluczowe dla pracowników staje się autentycznne przekonanie o tym, iż nasza praca ma sens, służy większemou dobru i niesie ze sobą pozytywne zmiany dla ludzi i świata.

=

Komunikacja wewnętrzna

Zbudowanie nowych metod komunikacji oraz podwyższenie kompetencji w zakresie komunikacji staje się niezbędnym elementem efektywnie pracujących zespołów zdalnych. Przy nowych metodach komunikacji powinniśmy zadbać o to, aby wszyscy czuli się widzialni, usłyszani, zrozumiani i docenieni. Przy spotkaniach online bardzo łatwo można zgubić bowiem subtelne szczegóły dotyczące komunikacji. Jednym z największych problemów i wyzwań pracy zdalnej jest zjawisko nazwane Digital i Zoom Fatigue.

=

Zaangażowanie i osiągnięcia

Potrzeba docenienia, bycia widzianym i poczucie sprawczości stają się jeszcze ważniejsze w przypadku pracy na odległość ze względu na brak kontaktu face-to-face i poczucie bycia „niewidzialnym”. Niezwykle ważne dla osiągania ponadprzeciętnych wyników jest umiejętność pracy w stanie “flow”, a także poczucie bezpieczeństwa wyrażonego między innymi w kulcie akceptacji porażek i traktowanie ich jako lekcji i doświadczeń, a nie nieodwracalnych błędów.

=

Zdrowie i dobrostan

Elementem spajającym wszystkie pozostałe elementy jest dbanie o siebie w duchu self-love i self-care i zdobycie kompetencji w zakresie zarządania swoimi zasobami oraz energią w celu zachowania zdrowia i dobrostanu. Troska o ciało i dbanie o swój dobrostan przekłada się bezpośrednio na zwiększone zdolności umysłowe. Wykonując pracę umysłową musimy więc w pierwszej kolejności zadbać o ciało. 

 

Program adresuje największe wyzwania związane z praca zdalną i hybrydową, jakimi są:

 • Utrudniona komunikacja
 • Utrudniona organizacja pracy
 • Izolacja, samotność i poczucie wyobcowania
 • Nieustający workflow, brak work-life balance
 • Multitasking 
 • Digital & zoom fatigue
 • Utrudniona integracja 
 • Brak ruchu
 • Problemy emocjonalne (narastający niepokój i lęk)

 

Program „Digital Wellbeing ” jest realizowany w 3 wariantach:

 • Intensive (2-miesięczny program, 8 modułów – cykl warsztatów online, które odbywają się co tydzień)
 • Mid-Intensive (4-miesięczny program, 8 modułów – cykl warsztatów online, które odbywają się co 2 tygodnie)
 • Regular (8-miesięczny program, 8 modułów, – cykl warsztatów online, które odbywają się co miesiąc)

 

 

Więcej informacji o digital wellbeing i równowadze cyfrowej oraz praktyczne porady na temat wdrożenie „Digital Wellbeing Model Canvas” znajduje się w artykule na moim blogu pt”Wellbeing w pracy – jak zadbać o pracowników w nowej rzeczywistości”

Przygotowałam także 40-minutowe bezpłatne szkolenie „Digital wellbeing pracowników zdalnych i hybrydowych„, które możesz pobrać tutaj

Zapraszam także do kontaktu oraz na spotkanie online lub offline, podczas którego pomogę w rozwiązaniu wyzwań związanych z mental health i dobrostanem pracowników oraz integracją, komunikacją i motywacją zespołów zdalnych i rozproszonych (hybrydowych).

Kim jestem

Nazywam się Ewa Chojecka i jestem Trenerką Psychologii Pozytywnej i Chief Happiness Officerem.

Prowadzę szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne  pomagające podnieść poziom dobrostanu i szczęścia na co dzień, zarówno w życiu jak i w pracy.

Jestem zafascynowana podnoszeniem dobrostanu i jakości życia poprzez zwiększanie samoświadomości, wdrażanie technik psychologii pozytywnej, psychologii szczęścia, filozofii Tu i Teraz oraz mądrości Wschodu.

Ukończyłam kierunek „Psychologia Pozytywna – Trener umiejętności psychospołecznych” na UW oraz  „Happiness Studies Academy ” – program prowadzony przez największy na świecie autorytet w dziedzinie teorii i praktyki szczęścia – Profesora Harvardu Tal Ben-Shahar.

 

 

 

Napisz do mnie

Nowe pole

5 + 13 =