Pomogę Twojej firmie zadbać o dobrostan pracowników zdalnych

 

Aktualne wyzwania związane z mental health i dobrostanem pracowników

Firmy przechodzą teraz nie tylko przyspieszone przeobrażenia cyfrowe, ale także szereg zmian organizacyjnych, a także zmiany modeli biznesowych, co pociąga za sobą daleko idące przeobrażenia w strukturze pracowniczej. Niepewność jutra. Epidemia lęku. Strachu przed kryzysem, inflacją, a przede wszystkim przed zwolnieniami, utratą pozycji, wynagrodzenia, możliwości utrzymania rodziny, wizją niezapłaconych kredytów i spadkiem jakości dotychczasowego życia. Obecnie, w dobie izolacji, pracy zdalnej i home office pracownicy potrzebują wyjątkowo dużo uwagi, indywidualnego traktowania oraz zadbania o ich potrzeby emocjonalne. Każdy mierzy się obecnie z innymi wyzwaniami. Singlom doskwiera samotność, natomiast dla osób posiadających rodzinę sporym wyzwaniem jest praca w warunkach rodzinnych, home-schooling i przebywanie na wspólnej powierzchni. 

Pojęcie dobrostanu nabiera nowego znaczenia. Funkcjonowanie w „New normal” wymaga od zarówno od menadżerów jak i pracowników nabycia zupełnie nowych umiejętności. Chcąc pomóc w zdobyciu tych nowych kompetencji stworzyłam „Wellbeing remote work model canvas”, który jest kompleksowym schematem w zakresie podejścia do dobrostanu pracowników.

 

Model Dobrostanu w pracy zdalnej „Wellbeing Remote Work Model Canvas” składa się z następujących elementów”

=

Emocje i praca z emocjami

Zbudowanie kompetencji inteligencji emocjonalnej, aby rozumieć i umieć radzić sobie z wałasnymi emocjami oraz z emocjami innych.

=

Relacje

Budowanie i kultywowanie relacji jako jeden z ważniejszych elementów poczucia zadowolenia i satysfakcji z pracy

=

Ruch

Aktywność fizyczna, mikroaktywności i przekąski ruchowe jako niezbędny element równoważący siedzący tryb pracy zdalnej

=

Work-life balance

Konieczność zachowania równowago pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz umiejętność podzielenia czasu na 3 najważniejsze obszary (Praca – Dom/Rodzina/Relacje – Ja)

=

Sens i wartości

Kluczowe dla pracowników staje się autentycznne przekonanie o tym, iż nasza praca ma sens, służy większemou dobru i niesie ze sobą pozytywne zmiany dla ludzi i świata.

=

Komunikacja wewnętrzna

Zbudowanie nowych metod komunikacji oraz podwyższenie kompetencji w zakresie komunikacji staje się niezbędnym elementem efektywnie pracujących zespołów zdalnych

=

Zaangażowanie i osiągnięcia

Potrzeba docenienia, bycia widzianym i poczucie sprawczości stają się jeszcze ważniejsze w przypadku pracy na odległość ze względu na brak kontaktu face-to-face i poczucie bycia „niewidzialnym”

=

Zdrowie i dobrostan

Elementem spajającym wszystkie pozostałe elementy jest dbanie o siebie w duchu self-love i self-care i zdobycie kompetencji w zakresie zarządania swoimi zasobami oraz energią w celu zachowania zdrowia i dobrostanu

Plik „Wellbeing Remote Work Model Canvas” w wersji pdf możesz pobrać tutaj

 

Zapraszam do zakładki Chief Happiness Officer, oraz Warsztaty gdzie znajduje się więcej informacji o tym jak mogę pomóc firmom, które chcą wspierać swoich pracowników w nowej rzeczywistości.

Pomagam osiągnąć work-life balance i zwiększać poczucie szczęścia i dobrostanu w duchu self-love i self-care. Jestem zafascynowana podnoszeniem jakości życia poprzez zwiększanie samoświadomości, wdrażanie technik psychologii pozytywnej, psychologii szczęścia, filozofii Tu i Teraz oraz mądrości Wschodu. Ukończyłam kursy Psychologii Pozytywnej na UW oraz kurs „Positive Psychology & Wellbeing” na Uniwersytecie Yale w USA. Aktualnie jestem słuchaczką prestiżowych studiów „Happiness Academy Studies” prowadzonych przez największy na świecie autorytet w dziedzinie teorii i praktyki szczęścia – Profesora Harvardu Tal Ben-Shahar.

Napisz do mnie

Nowe pole

13 + 2 =

Zmierz swój poziom stresu i dowiedz się czy stres, który Ci towarzyszy jest kreatywny, czy może destrukcyjny