Chief Happiness Officer

Szczęście – sekretny składnik biznesu

Ekonomia dobrego samopoczucia to nowy sposób mierzenia sukcesu. Ścisły związek między szczęściem i efektywnością jest znany od wielu lat. Wszystkie dostępne badania jednoznacznie wiążą poczucie szczęścia z wyższą kreatywnością, produktywnością, motywacją i lojalnością. Odkrycia psychologii pozytywnej z ostatnich 20 lat wyraźnie pokazują, iż to szczęście prowadzi do sukcesu, a nie sukces do szczęścia. 

Poczucie dobrostanu i zadowolenie pracowników sprawia, że są oni bardziej zaangażowani w wykonywane obowiązki i wykonują swoją pracę z zapałem. Zadowolony i szczęśliwy pracownik czuje się częścią zespołu, wierzy w swoją pracę i z utożsamia się z firmą. Stawianie ludzi na pierwszym miejscu, dostrzeganie ich potencjału oraz dbałość o pozytywne myślenie i poczucie szczęścia wszystkich osób w firmie jest z pewnością sytuacją WIN-WIN.

Z drugiej strony nieszczęśliwi pracownicy są niezwykle kosztowni. Według amerykańskiego Biura do Spraw Narodowych, 11 miliardów dolarów jest traconych rocznie z powodu rotacji pracowników. Gallup szacuje koszty utraconej produktywności na 450 – 550 miliardów dolarów rocznie dla gospodarki amerykańskiej. Z ich ustaleń wynika również, że firmy z zaangażowanymi pracownikami osiągają lepsze wyniki nawet o 202%.

Dlaczego warto zatrudnić Chief Happiness Officera?

  • Szczęśliwi pracownicy zostają w firmie 4 x dłużej niż pracownicy, którzy nie są w pracy szczęśliwi*
  • Szczęśliwi pracownicy są o 12% bardziej produktywni 
  • Pracownicy, którzy czują się szczęśliwi w pracy poświęcają firmie 2 x więcej czasu niż pozostali pracownicy
  • Szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni i innowacyjni
  • Szczęśliwi pracownicy biorą mniej zwolnień lekarskich

*The Science of Happiness at Work’, iOpener Institute

W post pandemicznej, często zdalnej i hybrydowej rzeczywistości pracownicy potrzebują wyjątkowo dużo uwagi, indywidualnego traktowania oraz zadbania o ich potrzeby emocjonalne. Poprowadzenia przez czas niepewności, pomocy i troski. To bowiem od kondycji psychofizycznej i mentalnej pracowników zależy jak organizacja poradzi sobie w dobie nowej rzeczywistości, czy przejdzie przez zawirowania i zmiany “suchą stopą”, czy kreatywnie i innowacyjnie podejdzie do szans, wykorzysta nowe możliwości i rozkwitnie.

Biznes to ludzie. Każdy, biznes jest uzależniony od LUDZI. Dlatego współpracuję z firmami, którym bliski jest CZŁOWIEK. Prosperująca organizacja zaczyna się od troski o LUDZI, którzy ją budują. Tylko firmy, które dbają o prawdziwe relacje z ludźmi mają szansę na to, aby wygrać we współczesnym świecie.

W czym pomagam jako zewnętrzny Chief Happiness Officer:

=

Diagnozuję poziomu stresu oraz poziom dobrostanu wśród pracowników.

=

Przygotowuję optymalny plan wprowadzenia polityki wellness i well-being w organizacji z uwzględnieniem specyficznych potrzeb firmy oraz różnych grup pracowników.

=

Prowadzę webinary, szkolenia i warsztaty edukacyjne dotyczące witalności, dobrego samopoczucia, relaksacji, technik oddechowych, profilaktyki zdrowia, radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, zarządzania własną energią i zdrowego trybu życia.

=

Wdrażam program psychoedukacji i profilaktyki zdrowia psychicznego (Mental Health) w miejscu pracy.  Prowadzę konsultacje dla pracowników potrzebujących wsparcia w sytuacji stresu, wypalenia lub kryzysu.

=

Opracuję materiały edukacyjne w formie mailingów, pigułek wiedzy, artykułów, infografik i filmów instruktażowych

=

Zainicjuję takie procesy jak coaching czy mentoring, aby zadbać o indywidualną ścieżkę kariery i rozwój każdego pracownika.

=

Wspieram work-life balance. Szczęśliwa firma dostrzega wagę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 

=

Dbam o przyjazne środowisko pracy. Nie chodzi tylko o produktywność i pensje: pracownicy powinni dobrze się bawić w pracy i czerpać z niej przyjemność! 

=

Dbam o „team spirit” w firmie oraz w zespołach. Organizuję wydarzenia integracyjne, konkursy i gry.

=

Pomagam pracownikom odnaleźć sens pracy poprzez Job Crafting

=

Wspieram procesy Employer Brandingu oraz CSR.

Aktualna rola Chief Happiness Officera w organizacji

W dzisiejszym, nieprzewidywalnym i chaotycznym świecie VUCA (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity) zagadnienia zdrowia psychicznego (Mental Health) oraz utrzymania dobrostanu stały się priorytetowe, a rola Chief Happiness Officerów stała się jeszcze bardziej istotna. Pracownicy potrzebują teraz wyjątkowo dużo uwagi, indywidualnego traktowania oraz zadbania o ich potrzeby emocjonalne. Firmy przechodzą nie tylko przyspieszone przeobrażenia cyfrowe, ale zmiany organizacyjne, a także zmiany modeli biznesowych, co pociąga za sobą daleko idące zmiany w strukturze pracowniczej. Niepewność jutra. Epidemia lęku przed kryzysem, inflacją, a przede wszystkim przed zwolnieniami, utratą pozycji, wynagrodzenia, możliwości utrzymania rodziny, wizją niezapłaconych kredytów i spadkiem jakości dotychczasowego życia. W takich warunkach zadaniem CHO staje się zapewnienie pracownikom wsparcia oraz dostarczenia narzędzi i technik radzenia sobie ze stresem i z izolacją.

Pracownicy korporacji zgodnie podkreślają, że głównym problemem jest to, iż nie patrzy się w firmach na jednostkę, a zdrowie psychiczne i dobrostan pracownika najczęściej „załatwia” się poranną jogą, „fun roomem” czy rozszerzonym abonamentem medycznym. Na dzisiejsze warunki jest to zdecydowanie za mało. Często brakuje zwykłego zrozumienia, „ludzkiej” troski i wsparcia oraz potraktowanie sprawy dobrostanu kompleksowo i priorytetowo.

Kilka statystyk, które pomagają zrozumieć skalę problemu oraz uzmysłowić jak ważna jest idea „pracoszczęścia”:
– Półtora miliona zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych w 2020 roku
– Pracownicy cierpieli przede wszystkim z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
– Na świecie 350 mln osób choruje na depresję, w Polsce jest to 1,5 mln
– w Polsce – według danych WHO – 15 osób dziennie popełnia samobójstwo

Dzisiaj jest czas na weryfikację firm i ich wartości. Czas epidemii odkrył sztuczny employer branding. Sztuczność relacji „Ja” pracodawca i „Ty” podwładny. Sztuczną dbałość o pracownika. Dziś przychodzi czas współpracy, prawdziwej troski, wzajemnej pomocy, zrozumienia i szacunku.

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w roli zarówno pracownika korporacji jak i przedsiębiorcy i właściciela biznesu doskonale potrafię pogodzić interesy różnych grup i wypracować spójną strategię, która będzie z jednej strony wzmacniać poczucie szczęścia, zadowolenia i satysfakcji pracowników, a z drugiej przynosić realne i wymierne korzyści dla pracodawcy.

Moje motto to 

„Klienci nie są najważniejsi. To pracownicy są najważniejsi. Jeśli właściwie zadbasz o pracowników – oni zatroszczą się o klientów”

Richard Branson

Więcej o pracy Chief Happiness Officera i Happiness Managera można przeczytać w tym artykule

Pomagam osiągnąć work-life balance i zwiększać poczucie szczęścia i dobrostanu w duchu self-love i self-care. Jestem zafascynowana podnoszeniem jakości życia poprzez zwiększanie samoświadomości, wdrażanie technik psychologii pozytywnej, psychologii szczęścia, filozofii Tu i Teraz oraz mądrości Wschodu. Ukończyłam kursy Psychologii Pozytywnej na UW oraz kurs „Positive Psychology & Wellbeing” na Uniwersytecie Yale w USA. Aktualnie jestem słuchaczką prestiżowych studiów „Happiness Academy Studies” prowadzonych przez największy na świecie autorytet w dziedzinie teorii i praktyki szczęścia – Profesora Harvardu Tal Ben-Shahar.

Napisz do mnie

Nowe pole

10 + 3 =

Szkolenia, testy i poradniki - zobacz co dla Ciebie przygotowałam i pobierz darmowe materiały!