Szkolenie Digital Wellbeing Pracowników Zdalnych i Hybrydowych

Zapraszam na 40-minutowe szkolenie, w którym zdradzam jak wykorzystać potencjał zespołów zdalnych i hybrydowych oraz jak zadbać o dobrostan i mental health pracowników w nowej rzeczywistości.

Pomogę Twojej firmie zadbać o dobrostan i mental health pracowników w nowej rzeczywistości

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości to wyzwanie, które wymaga zarówno od menadżerów jak i pracowników nabycia zupełnie nowych umiejętności. Chcąc pomóc w zdobyciu tych nowych kompetencji stworzyłam kompleksowy program „Digital Wellbeing w nowej rzeczywistości„, który jest holistycznym programem w zakresie równowagi cyfrowej i dobrostanu pracowników w nowej rzeczywistości.

Program oparty jest na autorskim modelu „Digital Wellbeing Model Canvas” uwzględniającym najlepsze praktyki z zakresu psychologii pozytywnej oraz psychologii i filozofii szczęścia.

Równowaga cyfrowa - Digital Wellbeing Canvas - Model dobrostanu w pracy zdalnej

O programie„Digital wellbeing w nowej rzeczywistości” dowiesz się więcej tutaj

Zapraszam na spotkanie (online lub offline) podczas którego pomogę w rozwiązaniu wyzwań związanych z mental health i dobrostanem pracowników oraz integracją, komunikacją i motywacją zespołów zdalnych i rozproszonych (hybrydowych).

Sprawdź zakładkę Współpraca lub napisz do mnie